Đầu 3 chấu thành 2 chấu VINAKIP

Miêu tả:

Đấu nối ổ cắm 3 cực đa năng 10A/250W

Chia sẻ:

Thông tin sản phẩm

Đầu nối ổ cắm 3 cực đa năng 10A/250V

 

Comment