Quạt Chíp Pentium 4 Vuông Lõi nhôm Socket 478

Miêu tả:

Fan chíp Pentium4 vuông lõi nhôm socket 478.

Hàng mới 100%

Chia sẻ:

Thông tin sản phẩm

Comment