Quạt Chíp Pentium 4 Vuông Lõi đồng Socket 478

Miêu tả:

Fan cpu Pentium 4 vuông lõi đồng Socket 478

Chia sẻ:

Thông tin sản phẩm

Comment

Sản phẩm cùng loại