I5-2320

Miêu tả:

CPU I5 - 2320  / 3.0G /6M / Socket 1155

Chia sẻ:

Thông tin sản phẩm

Comment

Sản phẩm cùng loại